Poetry | 21 | Life

You've been in the dark room ever since. You've been staring at the stars that is so bright, Yet your body is like dead stars ready to explode in the galaxy. You close your eyes. Suddenly, a friend comes in your mind Repeating words saying you will never be fine. You wipe the tears away. …

Poetry | 20 | Bitaw Na.

Mahal kita.Sinasabi mo 'yan noong tayo'y okay pa.Pinaramdam mo sa'kin 'yan noong tayo'y nasa simula pa.Pinahawak mo sa'kin 'yan noong tayo'y matatag pa.Pareho nating yakap 'yan habang tayo'y naglalakad, pero bigla kang nag-iba.Lumiko ka sa ibang daanan, iniwan mo akong nakatulala.Dala-dala mo ang salitang mahal kita, iniwan ang salitang bahala ka.Inikot ko pabalik ang orasan …